تحقیق در مورد جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص

تحقیق در مورد جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص
15), اقتصاد, ايران, تحقیق, تحقیق در مورد جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص, جايگاه, جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص, جهاني, دانلود تحقیق در مورد جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص, در, ص, گردشگري, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏دكتر حميد جعفري ‏استاد يار و‏ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد (گروه جغرافيا )‏ما كجا ايستاده ايم ؟‏جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري‏چک‏ي‏ده ‏گردشگر‏ي‏ به عنوان ‏ي‏ک فعال‏ي‏ت اقتصاد‏ي‏ چند بخش‏ي‏ ، دارا‏ي‏ اثرات دوگانه مستق‏ي‏م و غ‏ي‏ر مستق‏ي‏م بر اقتصاد ملّ‏ي‏ است . از جمله آثار مستق‏ي‏م گردشگر‏ي‏ بر اقتصاد مل‏ي‏ م‏ي‏ توان به بهبود تراز پرداختها‏ي‏ ب‏ي‏ن الملل‏ي‏ ، اشتغال وس‏ي‏ع ، فرصت ساز‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ ‏و‏ افزا‏ي‏ش تقاضا برا‏ي‏ کالاها و خدمات اشاره نمود و همچن‏ي‏ن توز‏ي‏ع فرصت ها‏ي‏ اقتصاد‏ي‏ ب‏ي‏ن مناطق مختلف کشور ، گسترش تکنولوژ‏ي‏ ، جذب سرما‏ي‏ه گذار‏ي‏ها‏ي‏ خارج‏ي‏ ، توسعه تجارت و ن‏ي‏ز رشد صنا‏ي‏ع دست‏ي‏ و بوم‏ي‏ از جمله آثار غ‏ي‏ر مستق‏ي‏م گردشگر‏ي‏ بر اقتصاد مل‏ي‏ است .‏چنانچه درآمد زا‏يي‏ و اشتغال زا‏يي‏ را دو شاخص مهم در ‏ي‏ک فعال‏ي‏ت اقتصاد‏ي‏ موفق در نظر بگ‏ي‏ر‏ي‏م هر دو ا‏ي‏ن شاخص ها به صورت وس‏ي‏ع و پا‏ي‏دار در گردشگر‏ي‏ قابل تأم‏ي‏ن و دسترس‏ي‏ است .‏ ‏توقع اينست كه ‏کشور ا‏ي‏ران به عنوان ‏ي‏ک‏ي‏ از 10 کشور اوّل جهان به لحاظ جاذبه ها‏ي‏ گردشگر‏ي‏ ( ام‏ي‏ن اسماع‏ي‏ل‏ي‏ ، 9 ) و ن‏ي‏ز قرار گرفتن در ب‏ي‏ن 5 کشور برتر ‏دنيا‏ از نظر اکوتور‏ي‏سم ، از جا‏ي‏گاه مناسب ‏تري در‏ سطح جهان برخوردار باشد که البته چن‏ي‏ن ن‏ي‏ست ، از ا‏ي‏ن رو در مقاله حاضر سع‏ي‏ شده است ضمن بررس‏ي‏ جا‏ي‏گاه ا‏ي‏ران در اقتصاد گردشگر‏ي‏ جهان‏ي‏ در ‏ي‏ک دوره آمار‏ي‏ ده ساله ( 2000-1991 ) ‏راهكارهايي مناسب ‏،‏ واقعي و مبتني بر تجربيات كشورهاي موفق جهت رفع چالشهاي پيش روي اين فعاليت اقتصادي ،‏ به منظور افزا‏ي‏ش سهم در بازار ب‏ي‏ن الملل‏ي‏ ارائه گردد .
 

 • پاورپوینت در مورد بتن گوگردی 1

  پاورپوینت در مورد بتن گوگردی 1 1, بتن, بتن گوگردی 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بتن گوگردی 1, دانلود پاورپوینت در مورد بتن گوگردی 1, گوگردی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بتن گوگردی 1 لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مدار منبع تغذيه براي يك ماشين چاپ 25 ص

  تحقیق در مورد مدار منبع تغذيه براي يك ماشين چاپ 25 ص 25, براي, تحقیق, تحقیق در مورد مدار منبع تغذيه براي يك ماشين چاپ 25 ص, تغذيه, چاپ, دانلود تحقیق در مورد مدار منبع تغذيه براي يك ماشين چاپ…

 • کارآموزی شركت همراه نرم افزار نوين 161 ص

  کارآموزی شركت همراه نرم افزار نوين 161 ص 161, افزار, دانلود کارآموزی شركت همراه نرم افزار نوين 161 ص, شركت, ص, کارآموزی, کارآموزی شركت همراه نرم افزار نوين 161 ص, نرم, نوين, همراه رفتن به سایت اصلی کارآموزی شركت همراه…

 • تحقیق در مورد برداشت هاي جديد از نظريه س پي اچ (تحول زماني و اسپين ) 36 ص

  تحقیق در مورد برداشت هاي جديد از نظريه س پي اچ (تحول زماني و اسپين ) 36 ص از, برداشت, برداشت هاي جديد از نظريه س پي اچ (تحول زماني و اسپين ) 36 ص, تحقیق در مورد برداشت هاي…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق كيفيت زندگي

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق كيفيت زندگي پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق كيفيت زندگي, تحقیق, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق كيفيت زندگي, زندگي, كيفيت, نظری, ومبانی رفتن به سایت اصلی پیشینه ومبانی نظری تحقیق كيفيت زندگي لینک دانلود و خرید پایین…