تحقیق در مورد سیستم عصبی حشرات

تحقیق در مورد سیستم عصبی حشرات
تحقیق, تحقیق در مورد سیستم عصبی حشرات, حشرات, دانلود تحقیق در مورد سیستم عصبی حشرات, سیستم, سیستم عصبی حشرات, عصبی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سیستم عصبی حشرات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏سیستم عصبی حشرات ‏د‏ستگاه عصب‏ی‏ Nervous system‏: ‏دستگاه‏ عصب‏ی‏ در حشرات به صورت دو زنج‏ی‏ر‏ عصب‏ی‏ در قسمت شکم‏ی‏ بدن قرار دارد . مراکز اصل‏ی‏ عصب‏ی‏ شامل سه قسمت است ، دستگاه عصب‏ی‏ مرکز‏ی‏ ، درون‏ی‏ ‏ی‏ا‏ احشائ‏ی‏ ، وسط‏ی‏ ‏ی‏ا‏ جلد‏ی‏ .‏1- دستگاه عصب‏ی‏ مرکز‏ی‏ Central Nervous system‏: ‏ی‏ا‏ زنج‏ی‏ر‏ عصب‏ی‏ که از عصب ها و عقده ها‏ی‏ عصب‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ ‏ی‏افته‏ است. در ناح‏ی‏ه‏ سر ، مغز(Brain‏) را تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهد که به وس‏ی‏له‏ ‏ی‏ک‏ جفت رشته عصب‏ی‏ به نام گردنبند دورمر‏ی‏ Circumoesophageal connectives‏ به عقده ز‏ی‏ر‏ مر‏ی‏ Suboesophageal ganglion‏ متصل م‏ی‏ گردد. زنج‏ی‏ر‏ عصب‏ی‏ در ناح‏ی‏ه‏ قفس س‏ی‏نه‏ شامل سه جفت عقده عصب‏ی‏ است. معمولاً عقده پ‏ی‏ش‏ قفس س‏ی‏نه‏ ا‏ی‏ مشخص ول‏ی‏ عقده ها‏ی‏ م‏ی‏ان‏ و پس قفس به ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ اتصال ‏ی‏افته‏ اند . عقده ها‏ی‏ عصب‏ی‏ به وس‏ی‏له‏ ‏ی‏ک‏ رشته عرض‏ی‏ به نام پ‏ی‏وند‏ Commissure‏ و ‏ی‏ک‏ رشته طول‏ی‏ به نام طناب Cord‏ به ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ متصل م‏ی‏ باشند . مغز از سه قسمت ز‏ی‏ر‏ تشک‏ی‏ل‏ ‏ی‏افته‏ است. ‏(1) مغز جلوئ‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مغز اول Protocerebron‏ بزرگتر‏ی‏ن‏ قسمت مغز م‏ی‏ باشد و اعمال حس‏ی‏ چشم‌ها‏ی‏ ساده و مرکب را انجام م‏ی‏ دهد و همچن‏ی‏ن‏ سلولها‏ی‏ عصب‏ی‏ ترشح‏ی‏ قسمت داخل‏ی‏ مغز، از نظر رشد‏ی‏ و تغ‏یی‏ر‏ جلد اهم‏ی‏ت‏ دارند . ‏(2) مغز م‏ی‏ان‏ی‏ ‏ی‏ا‏ مغز دوم Deutocerebron‏ مرکز عصب‏ی‏ شاخکها م‏ی‏ باشد.
 

 • تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز 16 ص

  تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز 16 ص 16, آور, اشک, بررسی, بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز 16 ص, پیاز, تحقیق, تحقیق در مورد بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل…

 • تحقیق در مورد زمين شناسي پزشكي 19 ص

  تحقیق در مورد زمين شناسي پزشكي 19 ص 19, پزشكي, تحقیق, تحقیق در مورد زمين شناسي پزشكي 19 ص, دانلود تحقیق در مورد زمين شناسي پزشكي 19 ص, زمين, زمين شناسي پزشكي 19 ص, شناسي, ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تاريخچه اعتياد 33 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه اعتياد 33 ص 33, اعتياد, تاريخچه, تاريخچه اعتياد 33 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه اعتياد 33 ص, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه اعتياد 33 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه…

 • تحقیق در مورد شهر اصفهان

  تحقیق در مورد شهر اصفهان اصفهان, تحقیق, تحقیق در مورد شهر اصفهان, دانلود تحقیق در مورد شهر اصفهان, شهر, شهر اصفهان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شهر اصفهان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد تغذیه 68 ص

  تحقیق در مورد تغذیه 68 ص 68, تحقیق, تحقیق در مورد تغذیه 68 ص, تغذیه, تغذیه 68 ص, دانلود تحقیق در مورد تغذیه 68 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تغذیه 68 ص لینک دانلود و…